Contributie en lidmaatschap

LIDMAATSCHAP

Voorwaarden.

CONTRIBUTIE

vanaf 01-04-2023

WIJZIGINGEN

Opzeggen of wijzigingen doorgeven

Lid worden?

Enthousiast geworden? Schijf je dan snel in bij startgemeenschap Aquadraat.

Download onderstaand inschrijfformulier en lever deze ingevuld en ondertekend in.

Inschrijfformulier AQUADRAAT 2023 (per 01-04-2023)

Betaling

De vereniging hanteert een jaarcontributie welk per kwartaal in rekening wordt gebracht.

Naast bovengenoemde contributie worden KNZB-kosten van €23,00 (tot 12 jaar), €61,70 per jaar (12 jaar of ouder) in rekening gebracht ter dekking van administratieve kosten (startkaart, contributie K.N.Z.B., deelname wedstrijden) voor leden die deelnemen aan zwem en/of waterpolowedstrijden. (niveau 2023)

De KNZB-kosten voor mensen zonder startvergunning (trimzwemmers) zijn €20,95.

Deze bijdrage moet door ieder lid worden betaald, ook door degenen die op het moment van innen geen lid van de vereniging meer zijn maar in het betreffende kalenderjaar wel lid zijn geweest

Het contributie jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend, met inachtneming van de voorwaarden en ons huishoudelijk regelement, schriftelijk of per e-mail via het formulier op deze pagina. Opzeggingen verricht op andere wijze (bijvoorbeeld aan de badrand) worden niet in behandeling genomen.

Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk per einde van elk kwartaal. Opzegging moet uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal bij de secretaris binnen zijn.

Zorg ervoor dat u tijdig opzegt. Door verplichtingen aan het zwembad en de KNZB kunnen wij opzeggingen over deze datums heen niet in behandeling nemen.

Wedstrijdsport

 • Jeugd t/m 12 jaar
  €74,50 per kwartaal
  Wedstrijdzwemmen en waterpolo
 • Jeugd 13 - 14
  € 80,75 per kwartaal
  Wedstrijdzwemmen en waterpolo
 • Jeugd 15 - 17
  € 91,50 per kwartaal
  Wedstrijdzwemmen en waterpolo
 • Volwassen
  € 104,60 per kwartaal
  Wedstrijdzwemmen en waterpolo

Overig

 • Trimzwemmen
  € 81,00 per kwartaal
 • Trimzwemmen actief
  € 102,75 per kwartaal
 • Niet-zwemmende / polo-spelende leden
  € 40 per jaar

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Wijzigingen

Wijzigingen van uw gegevens in onze administratie kunnen worden doorgegeven via het formulier op deze pagina.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden in maart van elk jaar.