Contributie en lidmaatschap

LIDMAATSCHAP

Voorwaarden.

CONTRIBUTIE

vanaf 01-04-2024

WIJZIGINGEN

Opzeggen of wijzigingen doorgeven

Lid worden?

Enthousiast geworden? Schijf je dan snel in bij startgemeenschap Aquadraat.

Download onderstaand inschrijfformulier en lever deze ingevuld en ondertekend in.

Inschrijfformulier AQUADRAAT 2024 (per 01-04-2024)

Betaling

Ten opzichte van voorgaande jaren is er per 1 april 2024 een aantal wijzigingen in de contributie-categorieën:
– De jongste jeugdgroep is nu tot 12 jaar (ipv “tot en met”) – hiermee sluit dit beter aan
bij de KNZB-leeftijdscategorieën.
– Er is een jeugd-leeftijdscategorie minder.
– Het volwassen tarief geldt nu vanaf 16 jaar.
– De categorie “trimzwemmen actief” is verdwenen; hiervoor in de plaats is de “extra
training” gekomen. Deze “extra training” is een extra zwemtraining die zowel door
volwassen waterpoloërs als door trimzwemmers bezocht mag worden. Aan- en
afmelden bij de secretaris is verplicht en kan alleen per kwartaal; bij te grote opkomst
zal er een stop op komen.

 • Contributies voor de beide verenigingen in de SG Aquadraat (DKD en Koudekerk) zijn gelijk.
 • De vereniging hanteert een jaarcontributie welk per kwartaal in rekening wordt gebracht.
 • Het contributie jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Naast bovengenoemde contributie worden KNZB-kosten van €24,40 (t/m 12 jaar), €65,50 (13 jaar of ouder) jaarlijks in rekening gebracht ter dekking van administratieve kosten (startkaart, contributie K.N.Z.B., deelname wedstrijden) voor leden die deelnemen aan zwem en/of waterpolowedstrijden. (niveau 1 april 2024)
 • De KNZB-kosten voor mensen zonder startvergunning (trimzwemmers) zijn €22,25. (niveau 1 april 2024)
 • Deze bijdrage moet door ieder lid worden betaald, ook door degenen die op het moment van innen geen lid van de vereniging meer zijn maar in het betreffende kalenderjaar wel lid zijn geweest

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend, met inachtneming van de voorwaarden en ons huishoudelijk regelement, schriftelijk of per e-mail via het formulier op deze pagina. Opzeggingen verricht op andere wijze (bijvoorbeeld aan de badrand) worden niet in behandeling genomen.

Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk per einde van elk kwartaal. Opzegging moet uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal bij de secretaris binnen zijn.

Zorg ervoor dat u tijdig opzegt. Door verplichtingen aan het zwembad en de KNZB kunnen wij opzeggingen over deze datums heen niet in behandeling nemen.

Wedstrijdsport

 • Jeugd t/m 12 jaar.
  €80,00 per kwartaal
  Wedstrijdzwemmen en waterpolo
 • Jeugd 13 t/m 15 jaar.
  € 87,50 per kwartaal
  Wedstrijdzwemmen en waterpolo
 • 16 jaar en ouder.
  € 110,00 per kwartaal
  Wedstrijdzwemmen en waterpolo

Overig

 • Trimzwemmen
  € 85,00 per kwartaal
  Trimzwemmen 1x per week.
 • Extra zwemtraining
  € 22,50 per kwartaal als extra.
  (1 extra per week trainen)

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Wijzigingen

Wijzigingen van uw gegevens in onze administratie kunnen worden doorgegeven via het formulier op deze pagina.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden in maart van elk jaar.