Algemene Corona maatregelen

 • Houd 1,5 meter afstand tot iedereen
 • Nies en hoest in je elleboog
 • Blijf thuis als je één of meer vragen in de gezondheidscheck met JA kunt antwoorden
 • Alleen sporters en begeleiders (inclusief chauffeurs van de bezoekende ploegen) hebben toegang tot de accommodatie. Bij 13 jaar en ouder zijn zij verplicht een mondmasker te dragen, dit geldt:
  – vanaf moment van binnenkomst tot aan het moment van sporten in elke ruimte voor elke bezoeker
  – chauffeurs van de bezoekende ploegen die op de tribune plaatsnemen
  – voor personen die in de wachtruimte een zitplaats hebben
  – voor iedereen vanaf de ingang richting de sporthal/zaal of zwembad en vice versa
  – niet op het buitenterras, wel adviseren wij ook op deze plek een mondkapje te dragen

Afstand houden

 • Tijdens de sportactiviteiten zelf is er geen afstandsbeperking van kracht
 • Voor en direct na de sportactiviteit dient de 1,5 meter-norm in acht genomen te worden

Douche en toiletgebruik

 • Toiletten en douches kunnen gebruikt worden. Tijdens het douchen dient 1,5 m afstand gehouden te worden

Algemeen gebruik sporters en toeschouwers

 • Bij binnenkomst in de accommodatie dient iedereen zijn handen te desinfecteren
 • Voor sporters, begeleiders en bezoekers geldt de gezondheidscheck bij betreding van het zwembad (zie vlgd pagina). Betreden van het zwembad mag alleen als alle vragen met NEE beantwoord kunnen worden
 • Sporters, begeleiders, officials, juryleden worden geregistreerd middels het DWF (digitaal wedstrijd formulier)
 • Overige bezoekers dienen zich te registreren via de QR code van zwembad De Does. Indien dit niet lukt kan men een formulier bij de receptie ontvangen
 • Bezoekers mogen zich naar de tribune begeven als de bezoekers van de voorgaande wedstrijd de tribune hebben verlaten.ER IS BEPERKT RUIMTE OP DE TRIBUNE. WIJ VERZOEKEN DAAROM DE PLOEGEN HET AANTAL TOE-SCHOUWERS TE BEPERKEN TOT MAXIMAAL VIJF PER PLOEG.
 • Op de tribune dient 1,5 meter afstand van elkaar gehouden te worden. Indien dit niet mogelijk is dient men een gezichtsmasker te dragen
 • Toeschouwers mogen niet zingen, schreeuwen of roepen gedurende de wedstrijd

De gezondheidscheck

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten
 • Heb je het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld
 • Heb je een huisgenoot met het coronavirus en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met hem/haar terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
 • Ben je in een land geweest dat door de overheid oranje/rood is aangemerkt?

De aanwezigheidsregistratie wordt ten minste 2 weken bewaard en kan door Sportfondsen Leiderdorp worden opgevraagd.

Spelers/speelsters thuis- en uit spelende teams, inclusief begeleiders

 • Omkleden voor en na de wedstrijd in de gebruikelijke kleedruimtes is toegestaan
 • Probeer toilet- en douchegebruik zoveel mogelijk te beperken
 • Teams en begeleiders van de eerste te spelen wedstrijd mogen maximaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd de zwemzaal Teams verzamelen zich buiten.
  Teams en begeleiders van opvolgende wedstrijden mogen maximaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd de zwemzaal in.
 • Ga bij het betreden van de zwemzaal naar:
  – bezoekende teams bij binnentreden zwemzaal naar links voor de bar langs
  – AQUADRAAT teams direct achter de jurytafel langs naar het bubbelbad
 • Op de aangewezen locatie kunnen de teams de warming-up, voor- en nabespreking doen. Hierbij dient de 1,5 m afstand regel aangehouden te worden. Dragen van een mondmasker is hierbij niet verplicht maar wordt wel geadviseerd
 • Het verhoogde looppad achter de jurytafel dient vrijgehouden te worden. Hier geen warming-up doen of voor de wedstrijd verzamelen
 • Teams en begeleiders mogen pas naar het bad gaan als de voorgaande wedstrijd is afgelopen
 • Begeleiders en wisselspelers kunnen plaatsnemen op de reservebank/stoelen. Hierbij dient de 1,5 m afstand regel aangehouden te worden
 • Na hun wedstrijd dienen de teams en begeleiders zo spoedig mogelijk de zwemzaal te verlaten

Medewerkers van zwembad De Does mogen bij het niet naleven van de regels bezoeker(s) de toegang tot de accommodatie ontzeggen.

De AQUADRAAT begeleiders en W-functionarissen bij de eerste wedstrijd zorgen voor:

 • Gebruikelijke opbouwen speelveld en jurytafel
 • Plaatsen van 2 x twee stoelen, op 1,5 meter afstand van elkaar, aan weerszijden van de jurytafel ten behoeve van de scheidsrechters (geen stoelen van de tribune gebruiken)
 • Plaatsen van de gebruikelijke banken voor wisselspelers + voor beide ploegen vier losse stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar (geen stoelen van de tribune gebruiken)
 • Eventueel oprollen van de schermen op de tribune
 • Plaatsen van stoelen op de tribune op 1,5 meter afstand van elkaar

De laatst spelende ploeg ruimt alles weer op:

 • Doelen, pionnen, reservebanken weer op de gebruikelijke plek
 • Scherm tribune terugzetten
 • Stoelen voor scheidsrechters en wisselspelers terugzetten bij de ondiepe baden